Dzień szkoły bez przemocy-zaproszenie do udziału w konkursach „Nie dajemy mocy szkolnej przemocy”

Do dnia 02.06.2021r.można wziąć udział w proponowanych poniżej konkursach z okazji Dnia szkoły bez przemocy:
I. Konkurs plastyczny -indywidualny
Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formie rysunku dowolnego lub plakatu, promującego przyjazne , pozbawione przemocy relacje rówieśnicze.
Format pracy oraz technika pracy: dowolne. Praca podpisana na odwrocie imię, nazwisko i klasa autora.
II. Konkurs literacki -indywidualny
Konkurs polega na stworzeniu pracy literackiej w formie wiersza, opowiadania lub bajki, utwór ma na celu promować przyjazne , pozbawione przemocy relacje rówieśnicze.
Format pracy: do dwóch stron A-4. Mile widziany tekst przepisany na komputerze. Praca podpisana na odwrocie imię, nazwisko i klasa autora.
III. Konkurs na zdjęcie z hasłem przeciw przemocy-indywidulany
Należy wykonać zdjęcie z hasłem promującym życie bez przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej. Hasło może być wykonane w dowolny sposób, na kartce papieru lub według uznania. Na zdjęciu może być widoczny autor zdjęcia, ale nie jest to konieczne. Zdjęcie należy nadesłać na adres e-mail: martakuczynska44@gmail.com
IV. Konkurs na plakat klasowy-grupowy. więcej