Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo , uczniowie
Informuję, że od dnia 26.10.2020 r. ( poniedziałek) do 08.11. 2020r. dla uczniów klas 4-8 wprowadzone zostało nauczanie zdalne. W naszej szkole odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Klasy i- 3 i grupa 0 uczy się stacjonarnie według planu lekcji.
Świetlica szkolna dla dzieci z klas I- III pracuje zgodnie z planem.
Stołówka szkolna wydaje posiłki dla dzieci korzystających z obiadów z klas 0-3.
Nauczyciele prowadząc zajęcia korzystać będą z dziennika Librus, a także dostępni będą w trakcie lekcji na platformie MC TEAMS.
Za pomocą tej platformy niektóre zajęcia będą prowadzone w formie on -line.
Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie logowania ucznia do Dziennika Librus, odebranych materiałów( w zakładce ,,zadania domowe’’ lub ,,w wiadomości’’) oraz obecności podczas lekcji on-line w czasie trwania danej lekcji.
Nieodbyte konkursy przedmiotowe odbędą się w późniejszym terminie.
Zajęcia z pomocy psychologiczno pedagogicznej, logopedyczne, rewalidacyjne odbywać się będą w formie zdalnej.  W razie problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy za pośrednictwem Dziennika Librus.


z poważaniem
Dyrektor szkoły