Program „Bieg po zdrowie”.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, uczniowie klas czwartych brali udział w zajęciach profilaktycznych w ramach programu „Bieg po zdrowie”. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych, ukazujących szkodliwość palenia papierosów i e-papierosów.
 
„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Zajęcia prowadzone były przez wychowawców klas czwartych: p. Annę Suwałę, p.Ewę Filipowicz-Sidorczuk , p. Annę Lewandowską oraz pedagoga szkolnego- p. Martę Kuczyńską.
 
Czwartoklasiści zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, który ma na celu utrwalenie prawidłowych postaw prozdrowotnych i prospołecznych a także zapobieganie nałogom wśród młodych ludzi. Prace konkursowe można składać do dnia 17 maja 2021r. u szkolnego koordynatora programu -p. Marty Kuczyńskiej.