Warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka na start”

W miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2019r., w Szkole Podstawowej Nr 1
w Hrubieszowie zorganizowano warsztaty profilaktyczne, w których wzięli udział uczniowie klas: Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IV a, Va, Vb, Vc, Vd, VIb i VId.

Realizatorami warsztatów byli trenerzy z Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej Karneol
z Lublina. Każda z klas miała możliwość uczestniczenia w dwugodzinnych warsztatach, prowadzonych metodami aktywnymi, poruszających ważne zagadnienia z zakresu profilaktyki, stosownie do wieku odbiorców. Młodsze dzieci uczyły się jak radzić sobie
z emocjami, jak rozwiązywać konflikty, w jaki sposób dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Starsi uczniowie rozwijali postawę asertywności, pogłębiali wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Profilaktyczne spotkania stały się dobrą okazją do integracji zespołów klasowych i poprawy relacji pomiędzy uczniami. Zwieńczeniem zajęć było ogłoszenie konkursu profilaktycznego w formie plastyczno-literackiej, nawiązującego do tematyki warsztatów, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki.

Warsztaty dla uczniów były elementem realizowanego w szkole programu pt. „Profilaktyka na start”, którego autorem i koordynatorem jest Marta Kuczyńska, pedagog szkolny.

Realizacja warsztatów profilaktycznych była możliwa dzięki sfinansowaniu ich przez Gminę Miejską Hrubieszów.