Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

21 maja 2024r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klas 4-7. Komisja wyborcza po przeliczeniu głosów i zweryfikowaniu ocen z zachowania ustaliła następujący skład Rady SU: przewodnicząca Lidia Grab, zastępcy przewodniczącej: Nikola Pietryna i Karol Krajewski. Członkowie: Larysa Zimon, Eva Jankowska, Bartosz Dąbrowski.