Konferencja pt. „Nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego”

Dnia 4 listopada 2019r. w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie odbyła się konferencja pt. „Nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego”, związana z uczestnictwem SP Nr 1 w programie „Myślę Pozytywnie-Szkoła Pozytywnego Myślenia”.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauczycieli, rodziców oraz instytucji współpracujących z naszą szkołą a także przedstawiciele innych szkól i palcówek biorących udział w programie.Głównym celem konferencji było tworzenie partnerstw na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży a także pozyskiwanie funduszy na ten cel. Przed wejściem do szatni zawisł baner, potwierdzający udział naszej szkoły w programie ceryfikacyjnym „Myślę pozytywnie”. Zapraszamy do współpracy przy realizacji zadań programowych oraz dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za dotychczasowe zaangażowanie w realizację programu.
Koordynator”Myślę Pozytywnie-Szkoła Pozytywnego Myślenia”-Marta Kuczyńska, pedagog szkolny