Dobre słowo pod jemiołą…Świąteczna akcja Szkolnego Klubu Mediatora

W dniu 15 grudnia 2021r. ,w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie odbyła się świąteczna akcja pt. „Dobre słowo pod jemiołą…”, której organizatorem byli mediatorzy rówieśniczy ze Szkolnego Klubu Mediatora. Pomysłodawczynią akcji była Martyna Mielniczuk, mediatorka rówieśnicza z kl. VIIIc. Akcja miała na celu propagowanie życzliwych i koleżeńskich postaw w codziennym życiu, budowanie atmosfery przyjaźni i zrozumienia na poziomie poszczególnych zespołów klasowych i w całej szkole. Na szkolnym korytarzu zawisła tradycyjna jemioła, zaś pod nią znalazły się świąteczne hasła, propagujące dzieleniem się dobrem z innymi a także dbanie o potrzeby swoje i innych osób. Do tego celu wykorzystane zostały świąteczne karty, przesłane szkole przez Instytut Edukacji Pozytywnej, organizatora programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”. Wyeksponowano pracę mediatorki Martyny Osmańskiej z kl. VIII c, która została wykonana na ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Święty Mikołaj w oczach dzieci” i która przedstawia postać Św. Mikołaja na tle problemów współczesnego świata. Honorowe miejsce na szkolnym korytarzu zajęła tablica z życzeniami od poszczególnych klas i osób, które wzięły udział w akcji „Dobre słowo pod jemiołą…” Zapraszamy wszystkich do odczytywania miłych życzeń oraz do umieszczania na tablicy dobrych słów i pozdrowień dla innych w tym świątecznym czasie…
Radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzy Szkolny Klub Mediatora wraz z opiekunem