Ferie na sportowo!

Jak co roku dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta nasi uczniowie mieli okazję spędzić aktywnie ferie. W pierwszym dniu były zajęcia rekreacyjne w szkole oraz na lodowisku miejskim. Drugiego dnia udaliśmy się do Jacni, gdzie 50 osobowa grupa uczyła się oraz doskonaliła narciarstwo zjazdowe.