Spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas 7 i 8

18 października uczniowie klas siódmych i ósmej uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym, które przeprowadził asp. szt. Jarosław Karkuszewski, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Funkcjonariusz omówił zagadnienia związane z odpowiedzialnością osób nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny czy też demoralizacja, dowiedzieli się jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny.
Organizowane zajęcia profilaktyczne mają na celu zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń, zachowań ryzykownych, a w następstwie konsekwencji prawnych.