Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 Zadanie certyfikacyjne na miesiąc wrzesień 2022r.

Temat przewodni: Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego
i tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.
 
We wrześniu 2022r. realizowaliśmy zadanie według modułu 1: Komunikacja międzykulturowa.
 
W ramach zadania uczniowie wzięli udział w warsztatach, organizowanych przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego. Podczas zajęć wykorzystano zeszyty ćwiczeń/materiały edukacyjne, przesłane przez organizatora Instytut Edukacji Pozytywnej. W zależności od wieku, uczniowie wykonywali różne karty pracy i projekty, w tym własne „paszporty”. Korzystali z ebooków oraz filmów edukacyjnych. W klasie VIIIc uczniowie wykonali gazetkę ze słówkami i zwrotami polsko-ukraińskimi w celu ich poznawania i utrwalania. W ramach realizacji zadania wrześniowego, uczniowie poszczególnych klas udali się na wspólne wyjścia na pizzę i na kręgle, co sprzyjało integracji klasowej oraz budowaniu pozytywnych relacji wśród dzieci i młodzieży różniących się kulturowo . W wykonanie zadania zaangażowały się następujące klasy/zespoły: klasa Ia-pani Renata Paczała, klasa IIa, pani Małgorzata Serafin, klasa IIc, pani Joanna Nazar, kl. VIc, pani Anna Lewandowska, klasa VIb pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk, klasa VIIIc, pani Monika Anigacz, grupy terapeutyczne- pani Marta Kuczyńska, grupy nauczania języka polskiego dla dzieci z Ukrainy-nauczyciele języka polskiego, prowadzący zajęcia. Uczniom spodobały się karty pracy i wspólne projekty. Udział w zadaniu zbliżył do siebie dzieci polskie i ukraińskie, wykształcił dobrą, spójną, pomocną atmosferę i  był okazją do doświadczania wielu pozytywnych emocji.
 
Koordynator SMP 2.0-Marta Kuczyńska