Mikołajki w naszej szkole

 6 grudnia 2023r. od samego rana Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek chodził po szkole, częstował wszystkich cukierkami i wręczał prezenty. Uczniowie klas 1-3 obejrzeli przedstawienie mikołajkowe pt. „Zawsze miej dobre serce”, które przygotował Mały Samorząd Uczniowski, a pani dyrektor Ewa Szostak na ręce wychowawców rozdała
dla dzieci słodycze. Piękną, nastrojową dekorację wykonały panie: Arleta Kowalska
i Ewa Filipowicz-Sidorczuk.