Warsztaty z Centrum Działań Profilaktycznych

Świat, który nas otacza, zwłaszcza w obrazie medialnym, wydaje się coraz bardziej skonfliktowany i wrogi. Tymczasem uczniowie potrzebują modeli i wzorców innych zachowań. Takich, w których różnice przyczyniają się do twórczego rozwoju i dzielenia się, a nie do konfliktów. Fundamentem do tego są postawy szacunku i tolerancji.
Biorąc ten fakt pod uwagę, uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach, które poprowadził psycholog Tomasz Delmaczyński.
Klasy 5b, 5c uczestniczyły w warsztatach na temat ,,Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest szacunek i co jest potrzebne, aby stosować go w codziennym życiu, a także jak szanować siebie i innych. Skupiali się na niwelowaniu zachowań agresywnych poprzez rozwijanie zachowań asertywnych oraz nauki akceptowania błędów.
Klasy 6b, 6c brały udział w warsztatach na temat ,,Zagrożenia cywilizacyjne”. W trakcie warsztatu o mediach społecznościowych uczniowie pogłębili wiedzę jak rozsądnie korzystać z Facebooka, co wartościowego można osiągnąć za jego pomocą, a co może mieć szkodliwy wpływ. Jak korzystać z telefonu w pożyteczny, a nie szkodliwy sposób. Ponadto dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak chronić swoje dane oraz jakimi sposobami mogą zostać one od nich wyciągnięte.
 
Warsztaty zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego Annę Karkuszewską w ramach autorskiego programu ,,Myślimy inaczej, działamy wspólnie”. Zajęcia dla uczniów sfinansowała Gmina Miejska Hrubieszów.