Podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Mediacja sposobem na konflikt ”Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Mediacji” w dniu 21.10.2021r., w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Mediacja sposobem na konflikt”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu hrubieszowskiego oraz do innych szkół, promujących ideę mediacji rówieśniczych.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie-Szkolny Klub Mediatora, patronat honorowy na konkursem objęła Pani Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Pan Adam Pisiewicz, Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.
Konkurs miał na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów, promowanie mediacji i kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji, w tym mediacji rówieśniczych oraz zachęcenie uczestników konkursu do udziału w obchodach Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji’2021.
Uroczystego rozdania nagród i wyróżnień laureatom konkursu dokonali zaproszeni goście: Pani Monika Podolak, Sekretarz Miasta Hrubieszowa, Pan Adam Pisiewicz, Prezes Sądu Rejonowego
w Hrubieszowie oraz Pani Edyta Kucharska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie.
 
W kategorii szkół podstawowych nagrodzono następujących uczniów:
I miejsce: Martyna Osmańska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk
II miejsce: Kinga Kozak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu, opiekun: pani Agnieszka Marciniuk
III miejsce: Anna Puczyk, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, opiekun: pani Izabela Czerw
Wyróżnienie: Maja Osińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, opiekun: pani Aneta Franke
Wyróżnienie: Bartosz Foltyn, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, opiekun: pani Izabela Czerw
Wyróżnienie: Patrycja Stadnicka, Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk
W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrodzono następujących uczniów:
I miejsce: Daria Pirogowicz, I Liceum Ogólnokształcąca im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
II miejsce: Marta Oksętiuk, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun: pani Monika Jabłońska
III miejsce: Agata Czajkowska, Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie,opiekun: pani Ewa Łopocka-Dyjak
Wyróżnienie: Aleksandra Szymko, I Liceum Ogólnokształcąca im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
Wyróżnienie: Julia Lipska, I Liceum Ogólnokształcąca im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
Wyróżnienie: Aleksandra Szykuła, Zespół Szkół Nr 1
w Hrubieszowie, opiekun: pani Monika Jabłońska
Wyróżnienia specjalne mediatorów rówieśniczych otrzymali uczniowie:
Julia Papierz, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju, opiekun: pani Bożena Koziara
Wiktoria Szkałuba, Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa
w Mirczu, opiekun: pani Agnieszka Marciniuk
 
Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie.
Składamy podziękowania Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa Pani Marcie Majewskiej oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Panu Adamowi Pisiewiczowi, za objęcie Patronatem Honorowym tego wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, promującym ideę mediacji oraz za przyłączenie się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji’2021.
 
Organizator- Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, mediator,
opiekun Szkolnego Klubu Mediatora