PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontariackiej.

Cieszę się, że wśród nas jest tak wielu uczniów, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie jest przejawem szlachetnej wartości, empatii i troski o dobro innych.

Z okazji Waszego święta serdecznie dziękuję za Waszą bezinteresowną działalność oraz życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu. Niech wolontariat będzie źródłem waszej wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech potrzebujących, niech motywuje Was do dalszego działania na polu wolontarystycznym – Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

 ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA PREZENTACJI
Z DZIALALNOŚCI SKW

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU