„My, Pierwsza Brygada…”

Redakcja Szkolnego Radiowęzła włączyła się w uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości, które w SP nr 1 miały miejsce 08.11.2019r.

Uczennice klasy 5b, przy akompaniamencie muzycznym, rozdawały najmłodszym kolegom przygotowany tekst pieśni patriotycznej „My, Pierwsza Brygada…”.

Akcja miała na celu popularyzowanie wśród społeczności szkolnej pieśni narodowych, kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności, która może cieszyć się wolną i suwerenną Ojczyzną.