W Jedynce uczymy się angielskiego z uczniami z zagranicy

Szkoła Podstawowa nr 1w Hrubieszowie realizuje międzynarodowy projekt „Nice to meet you”. Uczniowie i nauczyciele z różnych zakątków świata łączą się ze sobą online i rozmawiają w języku angielskim o sobie, swoich krajach, kulturze, geografii, historii, zwyczajach itp. Dotychczas klasy 6a i 6c odbyły serię spotkań z rówieśnikami z Uzbekistanu oraz Indii. Uczniowie mają fantastyczną okazję do porozumiewania się po angielsku, uczą się pokonywać barierę językową, stają się otwarci na świat oraz tolerancyjni wobec innych kultur i religii. Ponadto zawierają ciekawe międzynarodowe przyjaźnie. Te wirtualne podróże stanowią olbrzymi czynnik motywujący do nauki języka, przynoszą wiele satysfakcji oraz pozytywnych emocji. Projekt spotkał się bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczniów, w związku z tym z pewnością będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym. Planujemy organizować kolejne spotkania z innymi krajami z różnych kontynentów.


Koordynator projektu: Justyna Przybik