Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0.Zadanie certyfikacyjne na miesiąc maj 2023r.Temat przewodni: Odpowiedzialność i samosterowność.

W miesiącu maju 2023r., uczniowie SP nr 1 w Hrubieszowie wzięli udział w zajęciach i warsztatach, dotyczących rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności za siebie, świadomości własnych praw, rozumienia różnorodności na świecie.
W klasach odbyły się zajęcia, prowadzone według materiałów programowych SMP 2.0 w postaci zeszytów ćwiczeń w języku polskim i języku ukraińskim. Dodatkowo w pracy z uczniami wykorzystywano literaturę i gry dydaktyczne, nakierowane na rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. W wykonanie zadania zaangażowali się mediatorzy rówieśniczy ze Szkolnego Klubu Mediatora, którzy upowszechniali wiedzę o mediacji rówieśniczej oraz prowadzili takie mediacje pomiędzy zwaśnionymi uczniami a także przygotowali prace plastyczne, promujące mediacje w szkole.
W wykonanie certyfikacyjnego zadania na miesiąc maj zaangażowały się następujące klasy/zespoły:
-Klasa 2a, wych. p. Małgorzata Serafin,
-Klasa 2b, wych.p. Monika Korneluk,
-Klasa 2c, wych. p. Joanna Nazar,
-Klasa 6b, wych, p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk
-Klasa 6c, wych. p. Anna Lewandowska
-Szkolny Klub Mediatora- op. p. Marta Kuczyńska
Wspólna realizacja projektów stała się okazją na ułatwienie dzieciom i młodzieży rozwijania kompetencji kluczowych, rozumienia swojego miejsca na świecie, dbania o siebie i o innych.
Dziękujemy za zaangażowanie się w wykonanie zadania na miesiąc maj i zapraszamy do kolejnych wyzwań z programem Szkoła Myślenia Pozytywnego:)
Koordynator SMP 2.0 w SP 1 Hrubieszów-Marta Kuczyńska