Zadanie certyfikacyjne na miesiąc maj 2022r. „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”, temat: Kreatywność – nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów i stawianie czoła wyzwaniom

Realizując zadanie majowe skupiliśmy się się na tematyce kreatywności oraz na tym, na ile pomaga ona nam w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Usiłowaliśmy także znaleźć odpowiedź na pytanie: jak kreatywność i elastyczność myślenia wspiera zdrowie psychiczne naszych uczniów i uczennic.
Podczas realizacji zadania pt. „Tydzień Wyzwań Kreatywnych”, wśród najmłodszych uczniów, w klasie 1c (wych. p. Joanna Nazar), wykonywano zadania z wykorzystaniem Kart Rozwijających Kreatywność, z których najbardziej podobało się dzieciom zadanie polegające na kreatywnym tworzeniu wzoru z kropek. W klasie 1a, (wych. p. Małgorzata Serafin), zajęcia o kreatywności z wykorzystaniem ciekawych kart pracy i pomocy przeprowadziła pani Aleksandra Kopczyńska z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie. W okresie od 16 do 20 maja 2022r. wych. klasy 4b p. Marta Lackowska zorganizowała Tydzień Kreatywności. W sali nr 6 pojawiła się mini gazetka tematyczna z hasłem, które prowadziło uczniów przez cały tydzień:” Kreatywność. Nie można jej wyczerpać. Im więcej jej używasz, tym więcej jej masz.” Na biurku nauczyciela leżał model ludzkiego mózgu, przypominając nam, że czasami wystarczy tylko pomyśleć. W sali pojawiło się też pudełko „Zrób to inaczej”. Do pudełka uczniowie klasy 4 b codziennie wrzucali karteczki z informacjami, co zrobili danego dnia inaczej niż zwykle, np. umyłem zęby lewą ręką. Poza tym przez cały tydzień uczniowie wykonywali różne kreatywne zadania – wyzwania, między innymi:
– zabawa „Fala myśli” ( np. wymień coś okrągłego i pomarańczowego)
– wyzwanie: Napisz bajkę składającą się z 15 słów. Następnie zrób do niej obrazek.
– wyzwanie: Na kartce w dowolnych miejscach postaw 20 kropek. Połącz kropki tak, aby stworzyły wzór.
– wymyślanie sposobów na to, jak pogłaskać żyrafę po głowie.
Zadania wykonywane były zazwyczaj na zakończenie lekcji. Korzystając z okazji, że obecnie uczniowie klasy 4b podczas lekcji języka polskiego omawiają legendy polskie, zadawano im także kreatywną pracę domową: „Wymyśl legendę o powstaniu Twojej rodzinnej miejscowości”.
Zabawy na rozwijanie kreatywności przez cały tydzień p. Marta Lackowska wprowadziła również na języku polskim w klasie 5a i 5b oraz w klasie 8a. W klasie 8 przygotowano kreatywne powtarzanie materiału przed egzaminem ósmoklasisty. Uczniowie mieli za zadanie napisać „Co by się stało, gdyby Balladyny nie zabił piorun?” Aby uczniowskie opowiadania były zróżnicowane, do tego zadania wykorzystano kości opowieści. Młodzież z klasy 8 tworzyła także opowiadanie z przesiadką. Każdy uczeń zapisywał jedno zdanie; na hasło „przesiadka” uczniowie zamieniali się miejscami i dopisywali kolejne zdanie. Powstało wiele zabawnych opowiadań 🙂 Na lekcjach w klasie 8 pojawił się też słoik motywów. Uczniowie losowali karteczki. Na każdej był inny motyw literacki. Zadaniem uczniów było podanie minimum dwóch lektur obowiązkowych zawierających dany motyw.
Wychowawczynie klas: 4b (p. Marta Lackowska), 5b (p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk) oraz 5c (p. Anna Lewandowska) do pracy z uczniami oprócz „Kart Rozwijających Kreatywność” wykorzystały także pomoc: „ Maszyna Klasowa”, przesłaną przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Zajęcia z wykorzystaniem tej pomocy dydaktycznej, pobudziły uczniów do zastanowienia się nad mocnymi i słabszymi stronami swoich klas a także zinetegrowały zespoły klasowe przy wspólnej pracy projektowej. Uczniowie podczas wykonywania zadania pracowali zarówno w budynku szkoły, jak również na świeżym powietrzu. Podczas Tygodnia Kreatywności p. Anna Lewandowska wprowadzała ćwiczenia z wykorzystaniem kreatywnych kart na zajęciach języka angielskiego w różnych klasach. Podobnie p. Marta Kuczyńska realizowała kreatywne zadania, w tym konstruowanie własnych gier planszowych, we wszystkich grupach terapeutycznych.
Kreatywne zadania bardzo spodobały się uczniom i zapewne zagoszczą one u nas na dłużej na poszczególnych przedmiotach oraz podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wykonywane w maju zadania, dały także świetną przestrzeń uczniom bardziej skrytym, wycofanym, którzy dzięki nim mogli zaprezentować swoje pomysły i talenty. Kreatywność jest super oraz wspaniale łączy pokolenia we wspólnym działaniu.
 
Koordynator programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”
w SP Nr 1 w Hrubieszowie-Marta Kuczyńska, pedagog szkolny