Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji „Przełamujemy bariery”

W październiku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie zorganizowano obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W ramach tegorocznych obchodów, w dniach 04-05.10.2022r. odbyła się akcja czytelnicza „Poczytajki Bratka”, w której wzięli udział wszyscy uczniowie z klas I-III. Akcja została przeprowadzona przez Szkolny Klub Ortograffiti oraz Dyskusyjny Dziecięcy Klub Książki „Lekturynki”; wolontariuszami czytającymi bajki Bratka byli uczniowie z kl. 2a, przygotowani przez panią Małgorzatę Serafin oraz członkowie Klubu Ortograffiti.
Na korytarzach pojawiły się gazetki i inspirujące instalacje, propagujące wiedzę na temat dysleksji i odmienności w zakresie przyswajania wiedzy przez różnych uczniów, w tym uczniów z dysleksją. W myśl tegorocznego hasła „Przełamujemy bariery”, uwrażliwiano uczniów na wykazanie postawy zrozumienia wobec osób z dysleksją. Zorganizowano konsultacje z pedagogiem-terapeutą dla rodziców oraz przesłano im materiały edukacyjne, dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się. W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli pt. „O dysleksji przy kawie”, prowadzone przez pedagoga-terapeutę Martę Kuczyńską, sprzyjające wymianie nauczycielskich doświadczeń w zakresie pracy z uczniami ryzyka dysleksji
i z dysleksją rozwojową na lekcjach oraz podczas zajęć terapeutycznych. Na półkach bibliotecznych wyeksponowano książki, ułatwiające naukę czytania i pisania. Podczas wybranych lekcji języka polskiego oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywały się gry i zabawy ortograficzne. Uczniowie pani Marty Lackowskiej rysowali piktogramy ortograficzne, pisali dyktanda z lukami oraz otrzymali sklernotki ortograficzne.
Jak co roku, uczniów zaproszono do udziału w konkursach utrwalających zasady ortograficzne i piękne pisanie.
Klasy I-III wzięły udział w Konkursie Kaligraficznym, zaś uczniów klas I-VIII zaproszono do udziału w konkursie plastyczno-literackim pt. „Ortografia w przyrodzie”.
Poniżej przedstawiamy laureatów konkursów szkolnych:
Konkurs Kaligraficzny dla uczniów klas I-III:
Laureat klasy Ia: Zuzanna Kuras
Laureat klasy Ib: Zofia Kisielewicz
Laureat klasy IIa: Franciszek Kogut
Laureat klasy IIb: Eliza Sułek
Laureat klasy IIc: Maja Buryś
Laureat klasy IIIa: Iga Rutkowska
Laureat klasy IIIb: Maja Szostak
Konkurs plastyczno-literacki „Ortografia w przyrodzie”
klasy I-III
I miejsce: Franciszek Socha, kl. IIa
II miejsce: Nina Lewandowska, kl. IIb
III miejsce: Urszula Nowak, kl. IIIb
Wyróżnienia:
1.Julian Korkosz, kl. IIa
2.Agata Rojek, kl. IIa
3.Maja Nocek, kl. Ib
4.Martyna Pomianowska, kl. Ib
5.Laura Kusiak, kl. Ib
6.Ada Kowalczuk, kl. IIIb
7.Julia Michalczewska, kl. IIb
8.Wiktoria Kawka, kl. Ib
9.Zuzanna Korneluk, kl. IIa
10.Miłosz Raczyński, kl. IIb
Klasy IV-VIII
I miejsce: Nikola Dorosz, kl. VIc
II miejsce: Maja Klimkowska, kl. Va
III miejsce Nikola Pietryna, kl. VIb
Wyróżnienia:
1.Magdalena Baran, kl. Vc
2.Maja Zapora, kl. VIIa
3.Martyna Balcer, kl. Vb
4.Krystian Szymczuk, kl. Vc
5.Karolina Danilczuk, kl. Va
6.Ewa Kudyk, kl. VIc
7. Agata Szymańska, kl. VIb
8.Wiktoria Korzeniowska, kl. VIIIc
9. Maja Kostecka, kl. VIIIc
10. Martyna Jasic, kl. IVa
11. Lena Niźnikowska, kl. IVc
 
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy wzięli udział w tegorocznych obchodach „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji”.