Program antytytoniowy ,,Czyste powietrze wokół nas”

Uczniowie klasy zerowej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w ramach programu antytytoniowego ,,Czyste powietrze wokół nas”,  który był realizowany przy współpracy
z Powiatową Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną w Hrubieszowie.

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach aktywności. Obserwowały różne źródła dymów ukazane w prezentacji multimedialnej, a następnie wykonały prace plastyczne. Zapoznały się z maskotką programu – dinozaurem Dinkiem. Zastała im zaprezentowana historia o podróży Dinusia pociągiem, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem tytoniowym.
W trakcie zajęć dzieci wykonywały również ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne mające na  celu uświadomienie im jak bardzo ważne dla naszego organizmu jest oddychanie świeżym powietrzem. W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów. Dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa. Na koniec zajęć wykonywały  rysunkowe znaki „zakazu palenia papierosów”.

Koordynatorzy programu: Anna Karkuszewska, Joanna Sawicka.