Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa Nr 1

ogłasza zapisy dzieci z rocznika 2014 do grupy 0

oraz dzieci z rocznika 2013 do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2020/2021

Jeśli pragną Państwo zapewnić swemu dziecku wysoki poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze,
pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.
Nasza szkoła w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Szkoła zapewnia:

  • bezpieczeństwo uczniów,

  • atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale też zabawie i własnej aktywności uczniów nastawioną na sukces wychowanka,

  • uczestnictwo uczniów w realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych o bardzo zróżnicowanej tematyce,

  • zajęcia z kodowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej,

  • udział w projektach szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

  • udział w konkursach o różnej tematyce,

  • naukę dwóch języków obcych w klasach starszych (język angielski, język rosyjski), oraz dodatkową godzinę języka angielskiego w klasie pierwszej,

  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych – możliwość rozwoju zainteresowań ucznia,

  • wycieczki edukacyjne, integracyjne,

  • współpracę z instytucjami kulturalnymi,

  • współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci,

  • szansę indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych (indywidualny tok nauczania, indywidualne zajęcia z uczniami zdolnymi),

  • korzystanie z różnych form pomocy rodzicom i uczniom mających na celu wsparcie
   w procesie wychowania i opieki,

  • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 15.45,

  • zajęcia świetlicowe w formie: zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne,

  • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu oraz czytelnię,

  • zajęcia rekreacyjne, zajęcia z kodowaniem, zajęcia sportowe, narty sezonowo,

  • opiekę medyczną na terenie szkoły,

  • opiekę stomatologiczną,

  • opiekę pedagoga i terapeuty szkolnego,

  • aktywnie działający Samorząd Uczniowski, Klub Ortograffiti, Teatr Pinokio, Klub Lekturynki, Szkolne Koło Oszczędności , Szkolny Wolontariat, Klub Redakcyjny Gazetka „Jedyneczka”, UKS Jedynka -Sekcja Modelarzy

  • obiady w stołówce szkolnej,

  • Utworzenie klasy sportowej od klasy 1 ( uzależnione od zainteresowania kandydatów)

 • Zapraszamy na dzień otwarty szkoły 27 lutego 2020 r. w godzinach od 16.00 – 18.00