Uwaga! Zmiany terminów

Podaję do wiadomości:

Zmianę  terminów kalendarza  roku szkolnego :

Ostateczny termin wystawiania propozycje ocen – 16 grudzień 2023r.

Zebranie z rodzicami  – 18 grudzień 2023r

Ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych na I półrocze – 16 styczeń 2024r.

Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej 19 styczeń 2024r.

Edyta Kucharska