Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji miasta

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Planu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów. Program będzie koncentrował się na dwóch wyznaczonych podobszarach rewitalizacji: Śródmieściu i Podgórzu. W ramach procesu opracowania Planu Rewitalizacji zorganizowane zostaną konsultacje społeczne w formie spotkań osobistych z mieszkańcami.

Spotkania te odbędą się:

  1. 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Małego Księcia ul. Gródecka 48;
  2. 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej   – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chatea ul. 3 Maja 10.

Zaproszenie na spotkanie ws rewitalizacji Hrubieszowa