ZAJĘCIA CZYTELNICZE W KLASIE 2A

Podczas zajęć czytelniczych klasę 2a odwiedzili funkcjonariusze Straży Granicznej w Hrubieszowie, zachęcając uczniów do udziału w „Lekcji potriotyczno-edukacyjnej o misiu Wojtku, dzielnym żołnierzu”.
Funkcjonariusze wręczyli uczniom zestawy historyczne, w których znajdują się informacje na temat historii 2 Korpusu Polskiego oraz pojawienia się w nim brunatnego niedźwiedzia o imieniu Wojtek.

Takie zestawy zostały przekazane także do biblioteki szkolnej. 

 W czasie zajęć dodatkowych uczniowie systematycznie zdobywali informacje o historii misia, który podczas drugiej wojny światowej pomagał żołnierzom dostarczać amunicję do oddziałów. Właśnie to wydarzenie skłoniło jednego z żołnierzy 22 Kompanii do naszkicowania rysunku niedźwiedzia kroczącego na dwóch nogach z pociskiem artyleryjskim w łapach. Wizerunek ten stał się symbolem pododdziału.

     Podczas „Lekcji patriotyczno-edukacyjnych” uczniowie kolorowali też ilustracje związane z historią niedźwiadka. Te zajęcia były doskonałą okazją do przeczytania lektury Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek”.