Olaf Lewandowski Finalista II Wojewódzkiego Turnieju Szachowego Lubelskiego Kuratora Oświaty

Pani Dyrektor Edyta Kucharska zadbała o przeprowadzenie I etapu turnieju, który odbył sie online w naszej szkole. SP Nr1 reprezentowali K.Kowalski (8c), O. Lewandowski(7a), J.Brzóska i D. Kański(5c). Pasja naszych uczniów zrodziła się w szkole, gdzie w ubiegłym roku szkolnym został rozegrany Szkolny Turniej Szachowy pod opieką sędziego i instruktora szachowego p. M. Przeniczki.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie doskonalą swoje umiejętności startując co dwa tygodnie w I Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Hrubieszowa. Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów ( z klas 1-8) do spróbowania swoich sił w sobotę 23.04.2022 o godz. 11 w HDK. Efekty tych zmagań na załączonych zdjęciach.

Dziękujemy za takie możliwości w naszej szkole, w naszym mieście.