Sposób na ortografię w „Klubie Ortograffiti”

W dniu 27.03.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się  zajęcia
pt. „Jak opanować trudne słówka radzi sówka -mądra główka”.
Uczniowie klas drugich, będący na co dzień uczestnikami różnego rodzaju zajęć dodatkowych, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze, wzięli udział w wesołej lekcji ortograficznej.
Drugoklasiści tworzyli plakaty ortograficzne oraz mapy myśli według wybranych kategorii takich jak np. owoce i warzywa, kwiaty, przedmioty, nazwy miesięcy, bohaterowie bajek itp.
Podczas pracy posługiwali się słowniczkami, przygotowanymi przez członków „Klubu Ortograffiti”. Dzięki twórczej pracy utrwalili pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Dzieci z uwagą wysłuchały czytanych przez nauczycieli „Bajek Bratka”, które przybliżyły im skuteczne sposoby uczenia się, w tym pomysły na naukę ortografii.
Zajęcia zrealizowano jako zadanie marcowe, w ramach wdrażania innowacji pedagogicznej „Klub Ortograffiti”. W realizację zadania włączyli się uczniowie klas 2a i 2b pod opieką pań: Agnieszki Kwaśnik, Katarzyny Sztuk oraz Marty Kuczyńskiej.

no images were found