Rozstrzygnięcie konkursu w oddziale przedszkolnym

W październiku w oddziale przedszkolnym został zorganizowany konkurs pt. „Owocowo – warzywne cudaki”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i ich rodziców. Miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie twórczej wyobraźni, sprawności manualnej oraz nabywanie umiejętności współdziałania rodzic – dziecko. 

      Autorzy wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem. Prace wzbudzały podziw i zainteresowanie wszystkich oglądających. Z tego też powodu jury miało nie lada problem w wyborze laureatów.

 W poniedziałek 03 listopada 2020 r. nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu:

          I miejsce – Roman Natan          

                      II miejsce – Flisiak Alan                    

III miejsce – Karpiuk Jakub

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy.

             DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY!!!