„Tydzień Mediacji” i „Międzynarodowy Dzień Mediacji”

Mediatorzy rówieśniczy ze Szkolnego Klubu Mediatora w Szkole Podstawowej Nr 1
w Hrubieszowie, w dniach 15-18.10.2019r. włączyli się w obchody „Tygodnia Mediacji”
i „Międzynarodowego Dnia Mediacji”. Przygotowali gazetkę informacyjną, plakaty promujące mediację oraz stoisko, na którym rozdawali ulotki i udzielali informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy mediatorów rówieśniczych przy rozwiązywaniu konfliktów na terenie szkoły. W klasach piątych i szóstych przeprowadzono ankietę, w której uczniowie wskazali swoich kolegów, posiadających predyspozycje do bycia mediatorem rówieśniczym. Analiza ankiety posłuży do wyboru następnej grupy uczniów do szkolenia mediacyjnego w przyszłym roku szkolnym.W dniu 15.10.2019r. opiekun szkolnych mediatorów pełnił dyżur mediacyjny w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie. Dnia 18.10.2019r. W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa „Mediacje rówieśnicze…”, w której wzięli udział przedstawiciele szkół, wdrażających na swoim terenie ideę mediacji rówieśniczych. Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Sprawiedliwość naprawcza w szkole-moje prawo do mediacji rówieśniczej, pierwszy stopień wtajemniczenia do mediacji sądowej
i pozasądowej”, w którym w gronie laureatów znalazła się uczennica klasy VII b Aleksandra Szymko. Gratulujemy!

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie do korzystania z pomocy mediatorów ze Szkolnego Klubu Mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich.

 

                                                           Opiekun mediatorów rówieśniczych – Marta Kuczyńska