Opłata za obiady

Opłata całkowita za obiady w miesiącu lutym wynosi: 62,00 zł

Wpłaty na konto do 25.01.2020 r.

Wpłaty u intendenta od 27.01 do 30.01.2020 w godzinach od 7.45 do 11.00

Proszę o terminowe dokonywanie wpłaty!

W przypadku nie uregulowania wpłaty w terminie osoby korzystające ze stołówki zostają skreślone z listy.