Bezpieczeństwo w sieci

W dniu 11.01.2023r. uczniowie klas: 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b wzięli udział w warsztatach pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, które przeprowadził pan Robert Turski, reprezentujący firmę Edukacja 3.0. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci o tematyce: kontakt z nieznajomymi, ochrona wizerunku, dezinformacja (fake news), oszustwa internetowe (phishing).
O tym jak ważnym problemem jest bezpieczeństwo w sieci, może świadczyć fakt, iż nawet Komisja Europejska zaproponowała coroczne obchodzenie w całej Europie, w pierwszej połowie lutego, Dnia Bezpiecznego Internetu. Tego dnia w szkołach organizowane są zajęcia edukacyjne oraz konkursy o tematyce związanej z przeciwdziałaniem zagrożeniom w sieci internetowej.
Mając to na uwadze, już po powrocie z ferii planujemy kolejne działania, które przybliżą uczniom wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z Internecie.
 
Warsztaty zorganizowały panie pedagog Marta Kuczyńska i Anna Karkuszewska we współpracy z Gminą Miejską Hrubieszów.