Trening redukcji stresu

Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach treningu umiejętności radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa – trenera Tomasza Delmaczyńskiego, współpracującego z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

Warsztaty realizowane były w pojedynczych zespołach klasowych w 2-godzinnm treningu umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy warsztatów – przy wsparciu profesjonalnie przygotowanego trenera mieli okazję wzbogacić wiedzę i przyswoić– takie kompetencje jak komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie oraz omówieniu zagadnień zdrowego stylu życia, wpływu stresu na nasze życie i zdrowie.

Głównym celem realizacji warsztatów było upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat stresu, a także przećwiczenie kluczowych kompetencji psychospołecznych wśród uczniów.

Warsztaty sfinansowała Gmina Miejska Hrubieszów ramach programu profilaktyki ,,Moc jest w nas”, koordynowanego przez pedagoga szkolnego Anny Karkuszewskiej.