WARSZTATY W KLASACH 1-3

W listopadzie wszystkie oddziały edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w warsztatach pt. „Ruch i jego skuteczność podczas uczenia się „, prowadzonych przez panie pedagog: Małgorzatę Barańską i Marylę Szabat z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Zajęcia miały na celu przedstawienie zasad skutecznego uczenia się z wykorzystaniem ruchu i kreatywnego myślenia, które są tak bardzo potrzebne w procesie nabywania wiedzy. Panie zademonstrowały ćwiczenia ruchowe rozwijające pamięć, wyobraźnię, koncentrację i umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Podczas wspólnej zabawy zespoły klasowe miały okazję do integracji, kształtowania wzajemnego zaufania, a także wzbudzenia pozytywnych emocji.

Serdecznie dziękujemy pracownikom poradni za możliwość udziału naszych dzieci w w/w zajęciach.