Informacja dla rodziców – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że:                                              14.10.2020 r.

zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Potrzebę opieki nad dziećmi w świetlicy szkolnej zgłaszamy telefonicznie  84 6962074 do dnia 12.10. 2020r. do godziny 13.00. Informację zbieramy w celu tworzenia grup opiekuńczych.