Ślubowanie klas pierwszych

24 października 2019 roku w naszej szkole uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, aby zostać prawdziwymi uczniami. W uroczystości wzięła udział Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pani Marta Majewska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Panasiewicz. Po części artystycznej nastąpiło pasowanie uczniów. Dzieci pięknie się zaprezentowały i z odwagą występowały przed zaproszonymi gośćmi oraz swoimi rodzicami.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pomogli młodszym kolegom i koleżankom wejść do społeczności szkolnej.

Po zakończonej uroczystości dzieci udały się do klas na mały poczęstunek.

Na pewno był to dzień pełen wrażeń i radości.