Podsumowanie działań w ramach innowacji pedagogicznej „Klub Ortograffiti”

Podsumowanie działań w ramach innowacji pedagogicznej „Klub Ortograffiti”
W ciągu całego roku szkolnego realizowano zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych grupach terapeutycznych, w oparciu o metodę Ortograffiti, wykorzystując zeszyty ćwiczeń oraz pomoce terapeutyczne z serii „Ortograffiti” oraz „Ortograffiti z Bratkiem”. Dodatkowo Klubowicze włączali się w przygotowanie akcji edukacyjnych, czytelniczych dla innych uczniów ze szkoły, przez co rozwijali umiejętności organizatorskie, kreatywność oraz wzmacniali poczucie własnej wartości.
W I półroczu 2019/2020 realizowano projekty takie jak: „Drużyna Ortograffiti”, oraz elementy projektu „Starsi-młodszym”.
W ramach działalności „Klubu Ortograffiti” w I półroczu 2019/2020 zorganizowano:
-Akcję czytelniczą „Dzieci czytają dzieciom” oraz „Czytam z Bratkiem w bibliotece”, w które włączyli się członkowie Klubu. Uczniowie przygotowali teksty bajek i opowiadań Bratka, które czytali młodszym kolegom, promując czytelnictwo. Akcje czytelnicze przeprowadzono podczas „Europejskiego Tygodnia Dysleksji” 07-11.10.2019r.
– Gry i zabawy ortograficzno-czytelnicze dla uczniów młodszych z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych gier planszowych i pomocy dydaktycznych.
– Konkursy plastyczne pt. „Mój ulubiony bohater baśniowy”, „Trudne słowo na wesoło”
i „Mój słowniczek ortograficzny”, zorganizowane przez Klubowiczów dla całej społeczności. Uczniowie starsi wzięli udział w pracach komisji konkursowej, przygotowali dyplomy dla laureatów oraz pomogli w przygotowaniu wystawy prac konkursowych.
– Wystawę plakatów ortograficznych oraz gazetkę, utrwalające poprawną pisownię i poszerzająca wiedzę na temat dysleksji.
Zajęcia w II półroczu prowadzono częściowo w sposób zdalny. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykonywali zadania, w tym ciekawe prace plastyczne. Dodatkowo, w II półroczu Klubowicze włączali się w przygotowanie akcji edukacyjnych i czytelniczych dla innych uczniów ze szkoły. Realizowano projekty takie jak: „A ja potrafię pokonać dysgrafię” oraz „Ortograficzne bransoletki”.
W ramach działalności „Klubu Ortograffiti” w II półroczu 2019/2020 zorganizowano:
-W dniu 05.02.2020r. członkowie „Klubu Ortograffiti”, zachęcili uczniów z klasy III b, do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Ortograficzne bransoletki”. Podczas zajęć, trzecioklasiści samodzielnie wykonywali pracę plastyczno-techniczną: „Ortograficzne bransoletki”. Z prac wykonano wystawę. Udział w zajęciach był okazją do nauki, ale także do wspólnej zabawy, która przyniosła wiele radości.
-Autorski projekt „A ja potrafię pokonać dysgrafię” realizowany był w ciągu całego II półrocza w powiązaniu z realizacją programu „Od dysgrafii do kaligrafii”. Celem projektu było wzmacnianie ręki piszącej i niwelowanie trudności związanych z pisaniem, grafią pisma poprzez używanie nowatorskich pomocy rozwijających ćwiczone umiejętności grafomotoryczne.
Działania podjęte przez Klubowiczów zostały wypromowane na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz na stronie Ortograffiti, jako dobre praktyki. Relacje umieszczano także w wirtualnym Klubie Ortograffiti na profilu fb. Wszyscy uczestnicy zajęć w ramach innowacji „Klub Ortograffiti” otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Realizator innowacji „Klub Ortograffiti”-Marta Kuczyńska, pedagog-terapeuta