Podsumowanie konkursu „Mediacja sposobem na konflikt”, przebiegającego pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

W dniu 18.10.2022r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie podsumowano II edycję międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Mediacja sposobem na konflikt”.
Konkurs promujący mediację w środowisku szkolnym, odbywał się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej oraz pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Pana Adama Pisiewicza. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz innych szkół z powiatu hrubieszowskiego wdrażających program mediacji rówieśniczych a także szkół współpracujących ze Szkolnym Klubem Mediatora SP Nr 1 Hrubieszów.
Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących szkól podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
Celami konkursu było:
1.Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów.
2.Promowanie mediacji i kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji, w tym mediacji rówieśniczych.
3.Zachęcenie uczestników konkursu do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji’2022.
Prace oceniła komisja w składzie: p. Małgorzata Szumiata, p. Ewa Szostak, p. Arleta Kowalska, p. Sylwia Wojak, p. Ilona Winogrodzka, p. Anna Czernysz.
Komisja wyłoniła następujących laureatów konkursu:
Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce: Karol Szabat, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu, opiekunowie: pani Agnieszka Marciniuk, pani Dorota Smoll
II miejsce: Julia Kiszel, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk
III miejsce: Maja Bielecka, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, opiekun: pani Anna Karcz
Wyróżnienie: Anna Puczyk, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, opiekun: pani Izabela Czerw
Wyróżnienie: Maja Osińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, opiekun: pani Aneta Franke
Wyróżnienie: Nikola Pietryna, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie
opiekun: pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk
Kategoria: szkoła ponadpodstawowa
I miejsce Wiktoria Szkałuba, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
II miejsce: Martyna Osmańska, Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Łopocka- Dyjak
III miejsce: Aleksandra Szymko, , I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
Wyróżnienie: Marta Oksętiuk, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun pani Monika Jabłońska
Wyróżnienie: Julia Kaniuga, Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie,
opiekun: pani Ewa Łopocka-Dyjak
Wyróżnienie: Oliwia Romanowicz, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun: pani Monika Jabłońska
Wyróżnienia specjalne mediatorów rówieśniczych
Wyróżnienie specjalne mediatorów rówieśniczych: Agnieszka Flak, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
Wyróżnienie specjalne mediatorów rówieśniczych: Aleksandra Danilczuk, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun: pani Monika Jabłońska
Wyróżnienie specjalne mediatorów rówieśniczych: Zuzanna Pilarska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju, opiekun: pani Bożena Koziara
Wręczenia nagród dokonali zaproszeni goście: Pani Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Pani Zofia Musiał-Kwiatkowska, Sędzia SR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie a także Pani Edyta Kucharska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Laureaci konkursu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz Sąd Rejonowy w Hrubieszowie. Wykonano wystawę prac konkursowych.
Spotkanie, zorganizowane w „Tygodniu Mediacji”, było okazją do integracji środowiska mediatorów rówieśniczych, działających w naszym regionie.
 
Organizator z ramienia SP1 Hrubieszów: Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, mediator, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora