Światowy Dzień Wody

22 marca z okazji Światowego Dnia Wody na przyrodzie w klasach 4 odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat znaczenia wody w życiu człowieka i organizmów żywych. Uczniowie wzięli również udział w dyskusji dotyczącej działań sprzyjających lepszemu wykorzystywaniu zasobów wody i jej oszczędzania. Uczniowie wykonali tematyczną gazetkę do gabloty szkolnej. Na lekcjach rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób oszczędzać wodę, jakie działania już podejmujemy, a jakie należy jeszcze podjąć w celu ochrony wód i poprawy jej jakości. Uczniowie wykonali prezentacje oraz szukali największych zbiorników wodnych na globusach. Obchodząc Światowy Dzień Wody możemy z pokorą pochylić się nad każdą życiodajną kroplą wody i uświadomić potrzebę jej oszczędzania.