Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji’2023

W dniach 02-06.10.2023r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie zorganizowano działania, mające na celu podnoszenie świadomości szkolnej na temat dysleksji rozwojowej. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało: „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.
Dnia 02.10.2023r. przygotowano gazetki informacyjne na korytarzach szkolnych, umieszczono informacje i plakaty na szkolnym profilu FB oraz wykonano wystawę książek, ułatwiających naukę czytania  i zakładek ortograficznych w bibliotece szkolnej.
03.10.2023r. odbyła się akcja „Starsi uczą młodszych”, podczas której odbyły się pokazy pomocy „Laboratoria Przyszłości”; uczniowie klas szóstych uczyli trzecioklasistów w jaki sposób zaprogramować drogę robota w aplikacji.
04.10.2023r. zorganizowano akcję czytelniczą pt. „ CzytaMY z Bratkiem”, w ramach której trzecioklasiści czytali bajki Bratka uczniom klas pierwszych.
05.10.2023r. nauczyciele wzięli udział w szkoleniowym posiedzeniu rady pedagogicznej pt. „ Praca w zróżnicowanym zespole klasowym”, zaś rodzice mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami szkolnymi bądź samodzielnie edukować się  z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, przesłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczniowie klas pierwszych, podzieleni na grupy, tworzyli budowle, przedstawiające wymarzoną szkołę z klocków „Laboratoria Przyszłości”.
06.10.2023r. rozstrzygnięto szkolne konkursy, ogłoszone z okazji ETŚD;2023, takie jak: „Ortograficzne obrazki w paint” oraz budowle i plakaty klasowe pt.„ Wymarzona Szkoła Przyszłości”. Nagrodami w konkursie były słowniki ortograficzne, gry planszowe i puzzle.
Tegoroczne święto, wzorem lat ubiegłych, przyniosło nam wiele radości ze wspólnego przebywania ze sobą i uczenia się z wykorzystaniem ciekawych metod i pomocy.

Koordynator obchodów w SP1 Hrubieszów-Marta Kuczyńska, pedagog-terapeuta