Dzień szkoły bez przemocy-zaproszenie do udziału w konkursach „Nie dajemy mocy szkolnej przemocy”

Do dnia 02.06.2021r.można wziąć udział w proponowanych poniżej konkursach z okazji Dnia szkoły bez przemocy:
I. Konkurs plastyczny -indywidualny
Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formie rysunku dowolnego lub plakatu, promującego przyjazne , pozbawione przemocy relacje rówieśnicze.
Format pracy oraz technika pracy: dowolne. Praca podpisana na odwrocie imię, nazwisko i klasa autora.
II. Konkurs literacki -indywidualny
Konkurs polega na stworzeniu pracy literackiej w formie wiersza, opowiadania lub bajki, utwór ma na celu promować przyjazne , pozbawione przemocy relacje rówieśnicze.
Format pracy: do dwóch stron A-4. Mile widziany tekst przepisany na komputerze. Praca podpisana na odwrocie imię, nazwisko i klasa autora.
III. Konkurs na zdjęcie z hasłem przeciw przemocy-indywidulany
Należy wykonać zdjęcie z hasłem promującym życie bez przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej. Hasło może być wykonane w dowolny sposób, na kartce papieru lub według uznania. Na zdjęciu może być widoczny autor zdjęcia, ale nie jest to konieczne. Zdjęcie należy nadesłać na adres e-mail: martakuczynska44@gmail.com
IV. Konkurs na plakat klasowy-grupowy.
Konkurs polega na wykonaniu przez klasę plakatu „Nie dajemy mocy szkolnej przemocy”. Plakat można wykonać w różnej formie. Plakat może zawierać hasła, rysunki, mapy myśli, elementy naklejane itp. Wskazane jest wykonanie go na formacie większym niż A3.
Złożenie/przesłanie prac: do 02.06.2021r, do p. Marty Kuczyńskiej, gabinet pedagog-terapeuty SP 1 Hrubieszów.
Prace będą oceniane w kategoriach klas I-III oraz IV-VIII.
Organizatorzy konkursu- Uczestnicy projektu Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości: Stefania Suchecka, kl. VI c, Wiktoria Najfeld, kl. VII d oraz Aleksandra Szymko, kl. VIII b wraz z opiekunem Martą Kuczyńską. Konkurs organizowany z okazji „Dnia szkoły bez przemocy”, w ramach projektu Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości, pod patronatem Instytutu Edukacji Pozytywnej. Przewidziane są nagrody, dyplomy oraz promocja prac konkursowych.
 
Zapraszamy do udziału!