W dniach 24-25 kwietnia 2024r. klasa 6a uczestniczyła w Warsztatach z PROJEKTOREM

Celem Warsztatów z Projektorem jest kształtowanie i wzmacnianie u dzieci postawy prospołecznej i obywatelskiej. Warsztaty pozwalają im doświadczyć poczucia sprawczości i pokazują pola do dokonywania zmian w ich lokalnej społeczności.
Warsztaty z Projektorem stwarzają dzieciom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia i współpracy. Dzieje się to poprzez dyskusję, pracę w zespołach, poszukiwanie rozwiązań i ich wdrażanie w najbliższym otoczeniu.
Głównym zagadnieniem, na którym skupiano się podczas warsztatów była aktywność obywatelska rozumiana jako udział uczniów w życiu społecznym, kulturalnym swojej lokalnej wspólnoty jaką jest klasa, szkoła. Obszar, który był rozwijany tym razem dotyczył relacji społecznych.
Edyta Miller-Wiatrowska
Do zobaczenia za rok😊