Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0-zadanie na miesiąc styczeń 2022r.

W styczniu 2022r., w ramach udziału naszej szkoły w programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”, wykonywaliśmy zadanie certyfikacyjne, polegające na przeprowadzeniu badania diagnostycznego, dotyczącego wykorzystania nowych technologii, wśród uczniów klas V-VIII. W badaniu wzięli udział uczniowie z klas: Va (wych. pani Anna Suwała), Vb (wych. pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk), Vc (wych. pani Anna Lewandowska), 6a (wych. pani Ewa Szostak), VIIc (wych. pani Monika Anigacz) oraz VIIIb (wych. pani Monika Czulak). Udostępnione przez Instytut Edukacji Pozytywnej narzędzie diagnostyczne, pozwoliło na bieżące monitorowanie zakresu wpływu Internetu na stan zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Analiza wypełnionych, ankiet dała informację wychowawcom i pedagogom o trendach oraz o tym, co dla młodych osób jest ważne w zakresie spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie z technologii. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na dostrzeżenie problemów, w zakresie nadużywania mediów, wykorzystywania nieodpowiednich treści, na jakie trafiają młodzi ludzie w sieci oraz zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Należy zaznaczyć, że regularne prowadzenie monitoringu przesiewowego, wspiera pełną realizację programu profilaktyki zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej oraz daje informację o jego efektach. Z tego względu w klasach odbyły się zajęcia wychowawcze, dotyczące nadużywania urządzeń technologicznych w tym zajęcia o efekcie FOMO oraz zajęcia profilaktyczne, dotyczące zapobiegania cyberprzemocy „Nie hejtuję, reaguję”. Kolejne zajęcia i działania przewidziane są do realizacji w nadchodzącym tygodniu, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu’2022. W celu propagowania korzystania przez uczniów z rozwijających form spędzania czasu wolnego, zaproszono ich do udziału w konkursie na klasowy plakat pt. „Gra planszowa kontra gra komputerowa”. Mamy nadzieję, że wdrożone działania przyczynią się do poprawy świadomości uczniów w zakresie niewłaściwego korzystania z urządzeń technologicznych.
Dodatkowo, w ramach wykonywania zadania certyfikacyjnego na miesiąc styczeń, przystąpiliśmy do programu „NVC w edukacji”, nauczyciele i rodzice skorzystali i w dalszym ciągu korzystają ze szkoleń w zakresie „Komunikacji bez przemocy”.
 
Koordynator programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” w SP Nr 1 w Hrubieszowie-Marta Kuczyńska, pedagog szkolny