Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie pracy z uczniami w okresie od 26 do 30 kwietnia:

ZARZĄDZENIE NR 28