Projekt „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 6a i 7c realizowali projekt „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoją empatię, samoświadomość oraz poznawali sposoby akceptowania trudnych odczuć. W ramach projektu w każdej klasie zostało zrealizowanych 6 lekcji – część z nich w ramach edukacji zdalnej. Zajęcia prowadzone były w oparciu o otrzymane scenariusze, które nauczyciel miał obowiązek ocenić oraz zredagować notatkę na temat przeprowadzonych zajęć. Po zakończeniu projektu klasy otrzymały dyplomy uczestnictwa w projekcie, a wychowawcy otrzymali certyfikaty.
Mamy nadzieję, że dzięki projektowi uczniowie poznali wartość i rolę różnych uczuć. W przyszłym roku szkolnym także chcielibyśmy realizować kolejny projekt zaproponowany przez fundację.


p. Arleta Kowalska i p. Marta Lackowska
szkolni koordynatorzy projektu