Wojewódzki Konkurs Historyczny „Dzieci Zamojszczyzny. Los dzieci w relacjach źródłowych”

29 listopada 2019 r. odbyło się posumowanie X jubileuszowej edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny. Los dzieci w relacjach źródłowych”. Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu przy współpracy z Muzeum Zamojskim oraz Kołem Przewodników Terenowych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydenta Miasta Zamość, Kuratorium Oświaty w Lublinie, IPN Oddział w Lublinie, ŚZŻAK Oddział w Zamościu, a patronat medialny sprawowało Katolickie Radio Zamość.

Konkurs był interdyscyplinarny i składał się z trzech kategorii: pracy plastycznej, pracy literackiej oraz testu wiedzy historycznej.

W kategorii praca plastyczna uczennica naszej szkoły Kaya Perehubka otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!