Spotkanie z Wolontariuszami w ramach programu „Szkoła Pozytywnego Myślenia”

Dnia 30.10.2019r., w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, zostało zorganizowane spotkanie z wolontariuszami, w którym uczestniczyli uczniowie klas: 5a, 7c i 8b. Do szkoły zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą i środowiskiem lokalnym: Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie, Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie, wolontariuszy z grupy „Rowerowe dobro” oraz ze „Szlachetnej paczki”. Spotkanie miało na celu przybliżenie ważnych kwestii społecznych młodym osobom, wskazanie znaczenia zaangażowania w działania prospołeczne oraz korzyści dla jednostki i grupy podczas podejmowania tego typu aktywności. Zaproszone osoby w bardzo ciekawy sposób opowiedziały o działalności grup wolontariackich, do których należą. Ksiądz Witold Bednarz, reprezentujący „Rowerowe dobro” przedstawił szczegóły podejmowanych akcji na rzecz dzieci, w które zaangażował się jadąc na rowerze tj. „Z Księdzem na Gibraltar dla Zuzi”-wyjazd na Gibraltar oraz „Łączy nas nie tylko piłka”-wyjazd charytatywny do Odessy. Pani Ewa Obszyńska ze Stowarzyszenia „Jestem” opowiedziała o wielu akcjach i projektach, na rzecz dzieci i młodzieży, w które włącza się stowarzyszenie, o współpracy z ZHR oraz o angażowaniu się młodych ludzi w akcje wolontariackie na terenie miasta i okolic. Pani Małgorzata Cios ze Stowarzyszenia „Razem”, działająca prężnie w „Szlachetnej paczce”, opowiedziała uczestnikom spotkania na czym polega praca wolontariusza szlachetnej paczki i w jaki sposób każdy z nas może wesprzeć tę szczytną akcję. Bardzo cenne okazały się wspomnienia zaproszonych osób dotyczące prowadzonych akcji wolontariackich ze szczególnym podkreśleniem osobistych odczuć tj. ogromnej radości, która im towarzyszy, satysfakcji i mobilizacji do dalszego działania na rzecz innych ludzi. Opowieść każdego
z wolontariuszy w wyczerpujący sposób odpowiedziała na kluczowe pytanie spotkania tj. „Co daje pomaganie i angażowanie?”. Wśród osób zgromadzonych na sali znalazły się przedstawicielki wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu, które na bieżąco zachęcają inne osoby do włączenia się w akcje zbiórki żywności, materiałów papierniczych i karmy do schroniska. Ksiądz Witold zaproponował zgromadzonym uczniom pomoc w zorganizowaniu akcji zbiórki książek, zabawek, gier i przyborów szkolnych dla dzieci z Oddziału Onkologicznego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, co uczniowie przyjęli z entuzjazmem. Zbiórka rozpocznie się w miesiącu listopadzie. Na zakończenie spotkania szkolni wolontariusze rozdali uczniom promocyjne długopisy, smycze oraz cukierki. Bardzo wielu uczniów zainteresowało się akcję szlachetnej paczki oraz innymi akcjami, o których była mowa. Spotkanie z pewnością stanie się zaczątkiem czegoś dobrego i potwierdzeniem słów, że warto pomagać!

Za organizację spotkania w ramach „Zadania na październik-Szkoła Myślenia Pozytywnego” odpowiedzialne były panie: Marta Lackowska oraz koordynator programu Marta Kuczyńska