DOMOWY TEATRZYK

Udział dziecka w przedstawieniach teatralnych stwarza możliwość do aktywnego, twórczego działania, buduje samoświadomość i samowiedzę zachęcając do samorealizacji.
Wpływa także na rozwój jego indywidualnych uzdolnień, rozwój empatii, dostarcza wielu doświadczeń, pozytywnie oddziałuje na emocje. Krótkie, łatwo wpadające w ucho słowa bywają dobrym sposobem na przezwyciężenie trudności na jakie napotykamy w życiu codziennym, szczególnie obecnie – w okresie stanu epidemicznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia domowego teatrzyku kukiełkowego
 p.t. „Smok wawelski” przygotowanego przez p. Małgorzatę Barańską pedagog i p. Igę Barańską psycholog z PPP. Serdecznie dziękujemy!

Źródło: