Współpraca mediatorów ze Szkolnego Klubu Mediatora ze środowiskiem lokalnym

Współpraca mediatorów ze Szkolnego Klubu Mediatora ze środowiskiem lokalnym

W dniu 07.06.2019r. uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, będące członkiniami „Szkolnego Klubu Mediatora” wraz ze swoim opiekunem p. Martą Kuczyńską uczestniczyły w spotkaniu z mediatorami rówieśniczymi z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz ich opiekunem,  p. Jolantą Korneluk.
Podczas  spotkania omówiono prezentację multimedialną, która przybliżyła uczniom proces negocjacji i mediacji a także zaprezentowano scenkę-symulację mediacji rówieśniczej. Młodzież wymieniła się doświadczeniami na temat szkolenia mediatorów rówieśniczych oraz podstawowych zasad prowadzenia i  przebiegu poszczególnych etapów  mediacji rówieśniczych. Na pamiątkę spotkania mediatorki z „Jedynki” wręczyły koleżankom 
ze „Staszica” przydatny „Poradnik mediatora”, wykonały wspólne zdjęcia oraz umówiły się na dalszą współpracę.