Podsumowanie programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę…”

W II półroczu 2023/2024r., w klasach 3a,3b i 3c, realizowany był program pt. „Nie pal przy mnie, proszę…”. Trzecioklasiści uczestniczyli w zajęciach, mających na celu budowanie prawidłowych postaw w zakresie dbania o zdrowie. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi, między innymi tworzyli własną definicję zdrowia. Zajęcia przebiegały pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie, z udziałem pracownika, pani Joanny Szymańskiej. Zajęcia w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę…” prowadzone były przez pedagoga szkolnego, p. Martę Kuczyńską we współpracy z wychowawcami klas trzecich: p. Małgorzatą Serafin, p. Moniką Korneluk oraz p. Joanną Sawicką. Uczniowie klas trzecich zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Światowego Dnia Bez Papierosa.