Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, organizowanych z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”

W miesiącu lutym 2022r. ogłoszono konkursy plastyczne, związane z obchodami „Dnia Bezpiecznego Internetu”, przebiegającego pod hasłem #Działajmyrazem. Konkursy zostały skierowane do uczniów
w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz IV-VII) oraz zespołów klasowych (klasy IV-VIII).
Celem przeprowadzonych konkursów było kształtowanie
i propagowanie prawidłowych postaw uczniów jako użytkowników Internetu oraz zapobieganie zagrożeniom, związanym
z nieumiejętnym korzystaniem z sieci i urządzeń technologicznych. Prace oceniła komisja konkursowa w składzie: p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk, p. Sylwia Wojak, p. Dorota Orłowska, p. Ilona Winogrodzka, p. Anna Czernysz. Nagrodzono i wyróżniono następujących uczniów:
Konkurs plastyczny „Bezpiecznie korzystam z Internetu”, kategoria klasy I-III
I miejsce: Julia Wiśniewska, kl. IIIa
II miejsce: Zuzanna Korneluk, kl. Ia
III miejsce: Adriana Kowalczuk, kl. IIa
Wyróżnienia:
1. Wiktoria Hałasa, kl. IIIa
2. Natalia Balcer, kl. Ia
3. Izabela Maksymowicz, kl. IIIb
4. Hanna Sidorczuk, kl. IIIa
5. Julia Michalczewska, kl. Ib
6. Maja Załuska, kl. Ib
7. Patrycja Kotko, kl. IIa
8. Tomasz Rerak, kl. IIIc
9. Paulina Karcz, kl. IIIa
10. Eva Jankowska, kl. IIIb
11. Urszula Nowak, kl. IIb
Konkurs plastyczny „Bezpiecznie korzystam z Internetu”, kategoria klasy IV-VII
I miejsce: Julia Kiszel, kl. IVb
II miejsce: Paula Wilczyńska, kl. IVa
III miejsce: Olaf Lewandowski, kl. VIIa
Wyróżnienia:
1. Agata Szymańska, kl. Vb
2. Iga Nowosad, kl. IVa
3. Jakub Tomiło, kl. Vc
4. Gabriela Pawlos, kl. IVa
5. Nikola Podgórska, kl. IVc
6. Maja Klimkowska, kl. IVa
Konkurs klasowy na plakat „Gra planszowa kontra gra komputerowa”
I miejsce: klasa Vb, wych, p Ewa Filipowicz-Sidorczuk
II miejsce: klasa IVb, wych p. Marta Lackowska
III miejsce: klasa VIa, wych. p. Ewa Szostak
Wyróżnienia: klasa IVc, wych. p. Monika Jakoś-Wór, klasa Vc, wych. p. Anna Lewandowska.
Nagrody konkursowe ufundowała Gmina Miejska Hrubieszów.
 
Organizator konkursów: Marta Kuczyńska, pedagog szkolny