Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości-Gala Projektu

W dniu 07.06.2021r. na profilu fb oraz kanale You Tube Instytutu Edukacji Pozytywnej transmitowana była Gala Projektu live, w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości, podczas której prezentowany był projekt pt. „Jak ogarnąć emocje?” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, przygotowany przez uczestniczki projektu, grupę Mediatorki LHR: Stefanię Suchecką z kl. VIc, Wiktorię Najfeld z kl. VIId i Aleksandrę Szymko z kl. VIIIb pod kierunkiem p. Marty Kuczyńskiej. Organizatorem projektu była Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej. W ramach udziału w Akademii Szkolnych Liderów Przyszłości, uczennice z Jedynki wzięły udział w spotkaniach i szkoleniach online, podczas których nabywały umiejętności i kształtowały kompetencje niezbędne do bycia szkolnym liderem. Zajęcia odbywały się od marca do maja 2021r.
Efektem końcowym pracy dziewcząt był opracowany przez nie projekt pt. „Jak ogarnąć emocje?”, który skierowany był do uczniów SP Nr 1 w Hrubieszowie oraz uwzględniał współpracę ze środowiskiem lokalnym. Projekt „skrojony został” na miarę trudnych czasów, w których przyszło nam żyć, związanych z pandemią Covid-19 i dedykowany był wszystkim uczniom, którzy doświadczyli trudności emocjonalnych i stresu podczas edukacji zdalnej. Miał na celu poprawę samopoczucia psychicznego uczniów, edukację w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami między innymi poprzez poznawanie pomocnych sposobów na stres, promocję literatury oraz ekspresję artystyczną. W ramach projektu „Jak ogarnąć emocje?” przygotowano:
– Zajęcia o emocjach pt. „Jak ogarnąć emocje” w klasie pierwszej oraz w grupie świetlicowej,
-„Wystawę książek o emocjach” w szkolnej bibliotece, przygotowaną we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Hrubieszowie, podczas której w szkolnej bibliotece prezentowano ciekawe nowości książkowe, poświęcone radzeniu sobie z emocjami i ze stresem, dostępne na rynku wydawniczym,
-Konkursy indywidualne i klasowy pt. „Nie dajemy mocy szkolnej przemocy”, ogłoszone z okazji: „Dnia szkoły bez przemocy”,
-Wystawę plakatów, przygotowanych przez klasy w ramach udziału w konkursie pt. „Nie dajemy mocy szkolnej przemocy” na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie,
-Artykuł do gazetki szkolnej „Jedyneczka”, poświęcony radzeniu sobie z trudnymi emocjami i ze stresem a także promujący mediację jako sposób na rozwiązywanie konfliktów.
Uczennice samodzielnie oceniły prace konkursowe i przyznały nagrody oraz dyplomy, które zostaną wręczone zwycięzcom indywidualnym i klasom. Nagrodami są gry planszowe, które podarowane klasom pozytywnie wpłyną na integrację zespołów klasowych. Plakaty konkursowe, prezentowane obecnie na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie wykonały następujące klasy: klasa IIc- wych. Joanna Bartnik, klasa IIIa- wych. p. Małgorzata Serafin, klasa IIIc-wych. p. Joanna Nazar, klasa IVb-wych. p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk, klasa IVc-wych. p. Anna Lewandowska, klasa Va-wych. p. Ewa Szostak, klasa VIIa-wych.p. Arleta Kowalska, klasa VII b-wych p. Monika Czulak, klasa VIId-wych.p. Aneta Rycerz, klasa VIIIc-wych.p. Marta Lackowska.
Organizacja działań w ramach projektu „Jak ogarnąć emocje” pozwoliła na osiągnięcie założonych celów oraz przyniosła wiele satysfakcji uczestniczkom projektu, o czym dziewczęta opowiadają w filmiku i prezentacji przygotowanej na Galę projektu.
Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, Bibliotece Szkolnej SP Nr 1 w Hrubieszowie oraz wszystkim tym, którzy wsparli realizację projektu pomocą i dobrym słowem???
Opiekun grupy projektowej Mediatorki LHR- Marta Kuczyńska
 
 
 

Zapraszamy do obejrzenia Gali Projektu:

(4) Facebook